INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI GIBANJU

 

V vrtcu Metulj se na vseh področjih dejavnosti trudimo upoštevati otrokove individualne značilnosti in potrebe. Tudi pri gibanju, ki je ena izmed prednostnih nalog vrtca, je velik poudarek na individualizaciji in diferenciaciji, ki se prepletata med različnimi oblikami vadb.

 

Diferenciacija je organizacijski ukrep, s katerim otroke razporejamo v homogene skupine (z možnostjo prehoda iz ene v drugo skupino), glede na njihovo starost, razvoj in druge značilnosti. Vadba je torej prilagojena manjši skupini otrok, ki so namensko vključeni v določeno skupino.

 

Individualizacija pa je učno načelo, ki zahteva dobro odkrivanje, spoštovanje in razvijanje utemeljenih individualnih razlik med otroci (Kovač in Jurak, 2010).

 

Diferenciacija je torej ukrep, s katerim omogočamo lažje izvajanje individualizacije. Izrednega pomena je dobro opazovanje in poznavanje otrok,ki omogočata dobro načrtovanje in izpeljavo vadbe. Poleg poznavanja gibalnega razvoja otroka je pomembna tudi pozornost na kognitiven, socialen in čustven razvoj, ki imajo prav tako velik vpliv na učinkovito gibalno dejavnost otrok.

 

Diferenciacija in individualizacija sta potrebni zaradi velikih razlik med otroci: v gibalnih sposobnostih, znanju in telesnih značilnostih; pa tudi zaradi razlik v motivaciji/pripravljenosti za delo v skupini, socialnih veščinah in drugih posebnostih otroka (zdravstvenih, vedenjskih, … )

 

V vrtcu Metulj s prepletanjem različnih oblik vadb skušamo na otroka gledati celostno, da skozi razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti (ki mu bodo koristile tako v športu kot tudi pri ostalih dejavnostih v vsakdanjem življenju) posledično v največji meri vpliva tudi na druga področja razvoja.

 

Več o vadbah, ki so del programa gibanja pa v naslednjih prispevkih.

Zapisala: Katarina Leben, uni. prof. športne vzgoje