Pozitivno starševstvo

2. del: MOČ

"V meni je moč"


Moč izvira iz ljubezni, ki jo nosimo v sebi. Negativna čustva kot so jeza, strah, užaljenost, agresija, zamera ipd. nam jemljejo moč. Dejanja kot so obrekovanje, obsojanje, tekmovalnost, maščevanje ipd. nas umikajo od tistega, kar v resnici smo. In ko pomislimo, da nam drugi jemljejo moč, se močno motimo. Vse je znotraj nas in ohranjanje lastne moči je odvisno le od nas samih.


Starševska moč razsvetljuje življenje slehernega otroka. Žar, ki ga posedujemo starši navdihuje vse okoli nas in s tem se naša moč krepi. Ta notranja moč nima nobene povezave z manipulacijo, nadzorom in dejanji, s katerimi silimo otroka, da je ubogljiv. Otroka vzgajamo in pripravljamo na samostojno življenjsko pot s tem, ko ga spodbujamo in ko mu zagotavljamo varno, skrbno, ljubeče okolje. Ko mu nudimo brezpogojno ljubezen, ljubeč dotik, nežnost, milino in skrbimo za njegovo telesno, čustveno, duševno in duhovno dobrobit.


Tesen, zdrav in poln ljubezni odnos, ki ga imamo z otrokom, zagotavlja stabilnost na otrokovem fizičnem, čustvenem, duševnem in duhovnem nivoju. Je temelj za prihodnost, na katerem lahko otrok sam gradi naprej. Zato mu moramo dajati možnost izbiranja in odločanja. Ga voditi in spodbujati, da se nauči sprejemati lastne odločitve in da zmore sprejeti odgovornost za svoja dejanja, razmišljanja, čustvovanja. Ga naučiti, da deluje v najvišje dobro sebe in drugih. Na ta način lahko otrok postane odgovoren posameznik, ki zna ravnati v svoje dobro, se zna postaviti zase in za svoje pravice, obenem pa spoštuje pravice drugih in priznava njihove potrebe (povz. Coloroso B.).


"Da zmoremo voditi otroka po poti k samostojnosti, moramo imeti lastno mnenje, znati reševati lastne probleme in tudi poiskati pomoč, če smo v težavah."

 

In kako to dosežemo? Zavedati se moramo, da ohranjanje notranje moči pomeni, da smo v lastnem energijskem prostoru, kar zahteva obilo samodiscipline. Pomeni, da vedno izhajamo iz sebe – iz našega fizičnega, čustvenega, duševnega in duhovnega stanja – in iščemo rešitve na način, ki nam dajejo občutek ljubezni in notranjega miru. S samoopazovanjem sprememb znotraj in zunaj nas lahko ozavestimo, kar je potrebno spremeniti znotraj nas, da bi se zgodile spremembe tudi zunaj nas.


Viri: Coloroso, B., Otroci so tega vredni: notranja disciplina – največ kar lahko damo otroku, Založba Tangram, 1996, 28-29


Za Zasebni vrtec Metulj piše: Maja Škvarč, ustanoviteljica External link opens in new tab or windowwww.childsfairytale.com
External link opens in new tab or window