PEVSKI ZBORČEK


Pri pevskem zborčku sodelujejo otroci drugega starostnega obdobja. Otroci skozi igro in petje spoznavajo otroške, ljudske in umetne pesmi. Skozi spoznavanje ljudskih pesmi se otroci srečujejo tudi z ljudskimi glasbili na katere igrajo in z njimi ustvarjajo. Posamezne pesmi spremljajo tudi z gibi in plesom. Srečujejo se predvsem z oblikami ljudskih plesov. Otrok pri pevskem zborčku raziskuje svoj zvok in zvok glasbil. S petjem sodelujejo pri različnih nastopih in prireditvah za starše.

Pevski zborček poteka ob ponedeljkih (14.00-15.00) v športni igralnici vrtca Metulj, pod mentorstvom vzgojiteljice Anje Rupnik.