Kulturna dediščinaKulturna dediščina je bogata zakladnica vrednot, ki otroka nagovarja celostno, zato je pomembno, da jo negujemo, varujemo, ohranjamo in prenašamo iz roda v rod.

Odkrivanje, spoznavanje, seznanjanje s kulturno dediščino je za vse nas izrednega pomena. Z utrjevanjem vrednot ljudskega izročila sprožimo zavedanje in spoštovanje lastne identitete, kar je za otroka, ki deluje v multikulturnem okolju toliko bolj pomembno. Dani so mu pogoji za cenitev lastne in tuje kulture.

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje (Kurikulum 1999).