Učenje tujega jezika v predšolskem obdobju 


"Gibalna igra, kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom'" je sodoben program, ki je primeren potrebam današnjih otrok.

Osnovni cilj je približati otroku novo področje (tuj jezik), vzpostaviti pozitiven odnos do tega področja, pridobivanje melodike jezika in osvajanje novih vsebin s pomočjo različnih metod učenja tujega jezika: gibalne in rajalne igre, petje, ples, poslušanje, pripovedovanje krajših zgodb in pravljic, didaktične in družabne igre, igre vlog,..

Aktivnosti temeljijo na igri, ki otroka vzpodbuja k celostnemu razvoju.

 

S strani otrok in staršev je program dobro sprejet, saj je učenje tujega jezika s pomočjo gibalne igre za mlajše otroke zelo privlačen, zanimiv, zabaven in hkrati poučen.

 

V INI-MINI program izvajamo že dvanajsto leto.