Program gibanja  


1. Skupinska vadba

Skupinska vadba poteka 2x na teden v športni igralnici ali v okolici vrtca (ob primernem vremenu). Vsebina vadbe se navezuje na vsebino, ki se obravnava v oddelku. Poteka po vnaprej določenih tematskih sklopih (atletika, gimnastika, gibalne naloge z žogo,…), vendar se vsebine med seboj tudi prepletajo. Vadba je načrtovana in vodena. Znotraj nje se uresničujejo tudi nekateri cilji individualne vadbe.

Namen skupinske vadbe:

 •   razvijati gibalne sposobnosti in spretnosti

 •   spodbujati k sledenju navodil

 •   povezovati ostala področja s področjem ťgibanjeŤ (medpodročno povezovanje)

 •   soočiti otroke z gibalno-miselnimi izzivi

 •   spodbujati kognitivni, socialni in čustveni razvoj otrok

 •   seznaniti otroke z različnimi športi

 


2. Vadba v parih in majhnih skupinah

Individualno obliko vadbe izvajamo 1x na teden. Za najmlajše otroke poteka v parih (od 2. leta starosti), za starejše pa v majhnih skupinah (3 – 4 otroci). Otroci so razporejeni v homogene pare/skupine glede na starost in gibalni razvoj. Vadba je načrtovana in vodena. Znotraj nje se odvija izrazita individuacija.

Namen individualne vadbe:

 • spodbujati močna področja otroka

 • pozitivno vplivati na otrokova šibka področja

 • izboljšati tehniko gibalnih prvin in zmanjšati možnost poškodb

 • zagotoviti večjo število ponovitev posamezne gibalne naloge

 • motivirati otroke, ki so gibalno šibkejši (spodbude, homogene skupine,…)

Uresničujejo se tudi nekateri cilji skupinske vadbe.

 

3. Obogatitveni športni program

 

Plavalni tečaj

Vsako leto se udeležimo 2-tedenskega plavalnega tečaja, ki poteka v bazenu Športne hiše Ilirija (Eurofitness), do katerega se sprehodimo kar peš. Namenjen je otrokom od 4 do 6 leta starosti. Spoznavajo se z osnovami plavalnih tehnik (predvsem s prsnim plavanjem) in s posameznimi plavalnimi elementi (mrtvak, skoki v vodo … ) ter se prilagajajo na vodo preko različnih iger. Otroci so seznanjeni tudi z varnostnimi in higienskimi pravili ob bazenu in v vodi.


 

Smučasrski tečaj

Vrtec Metulj vsako leto ponuja tudi zimovanje na Pokljuki, ki ga organizira društvo Planet otrok. Cilji smučarskega tečaja so: spoznavanje s smučarsko opremo, prilagajanje na ťpodaljšano stopaloŤ, samostojno pobiranje po padcu, vzpenjanje v breg, zaustavljanje, vožnja tehnike smuk, spoznavanje vožnje z vlečnico, navezovanje zavojev …

Ostali cilji zimovanja pa so: čustvena in socialna rast, razvijanje samostojnosti, gradnja samozavesti, krepitev izgradnje pozitivnih medsebojnih odnosov, spoznavanje novega okolja, varovanje narave – ekologija …

 Program prilagajanja na ledeno površino (drsanje)

Otroci starosti 5-6 let se vsako leto udeležijo 6-dnevnega tečaja prilagajanja na ledeno površino, ki poteka na drsališču Zalog. Organizira ga športno društvo Lucky Luka. Otroci se na ledu navajajo na drsenje po ozkih klinih drsalk, varne padce in pobiranja ter druge elemente, ki jim pomagajo pri nadaljnjem učenju drsanja.

Kolesarjenje

Jeseni in spomladi otroci večkrat pripeljejo v vrtec vozila, s katerimi se vozijo po varni okolici Kosez in se spoznavajo s cestno prometnimi pravili. Mlajši otroci s seboj pripeljejo poganjalce in skiroje, starejši pa kolesa s pomožnimi koleščki in brez njih. Na delu poti otroci upoštevajo tudi semafor, vijugajo med stožci ter ves čas upoštevajo varnostno razdaljo in smer vožnje.

 

Pohodi

Med letom hodimo na pohode do Rožnika, na Ljubljanski grad, po okolici Kosez, do smučarskih skakalnic v Mostecu, po poti ob žici (PST) .... Med potjo opazujemo značilnosti letnih časov, naravo, oznake poti, včasih pa tudi na poti kaj naberemo in uporabimo za utrjevanje vsebin iz oddelkov.

 
Rolanje

Konec pomladi v sklopu podjetja MIGI (miselni in gibalni izzivi) v okolici vrtca poteka rolanje, ki se izvaja v popoldanskem času na zunanjem igrišču OŠ Koseze. Otroci spoznavajo osnovne elemente rolanja (padci in pobiranja, začetni in nadaljevalni rolarski korak, limonce, rolanje po 1 nogi … ) in se navajajo na samostojno rolanje po terenu.