Otrokova pobuda zahteva od strokovnega delavca načrtovanje učnega okolja, ki otroku zagotavlja uresničitev lastne ideje. S tem omogoči dejavnost, ki je posledica notranje motivacije otroka, spoznavanje pomena kooperativnosti močnih področjih posameznikov, razmislek o primernih sredstvih za realizacijo ideje in ozaveščanje o dani priložnosti za izražanje lastnih zamislih.


Pristop, ki izkazuje spoštovanje in posledično gradnjo otrokovega samozaupanja, vero vase. Pot k sebi je za otrokov razvoj izredno pomemben segment! Je sporočilo, da biti sam pomeni svobodo. Neodvisno osebnost. Zaupanje v lastne odločitve in zavedanja pomena odgovornosti do sebe.


Otrok je usmerjen v proces, ki je posledica notranjih vzgibov. Interesov. Je izkustveno učenje, ki mu omogoča do višje stopnje spoznavanja, razumevanja, sodelovanja, zaupanja in doživljanja uspeha. Ob tem otrok čustveno raste, razvija spoznavne, socialne in motorične spretnosti, raziskuje ter se uči prevzemati odgovornost.