NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA


V letošnji NSBM vstopamo z zavedanjem pomena negovanja medsebojnih vezi.


Zakaj?


Letos, ko se nam v mesecu, ki spodbuja branje in neguje bralno kulturo ne boste mogli pridružiti smo poiskali nov način povezovanja.


Svojo izbrano knjigo boste lahko prinesli v vrtec in ena izmed strokovnih delavk jo po prebrala pod našim bralnim dežnikom.


Drage družine, hkrati pa vas spodbujamo k rednemu branju kakovostne literature in osvojitvi glavne nagrade. Vse družine, ki boste od 8.9.2020 (mednarodni dan pismenosti) do 11.10. prebrale 20 knjig dobite- presenečenje.


In kako bomo vedeli, da ste prebrali 20 knjig?


V vrtec prinesti listek, opremljen z imenom otroka, naslovom in avtorjem prebrane knjige in ga vstavite v skrinjo. Prosimo vas, da listek opremite z zaporedno številko.


Prijetno druženje s knjigo drage družine!