NOVEMBER PRI ZLATOOKIH


Zlatooki smo v mesec november vstopili s temo gasilci. Skozi kotičke smo spoznavali njihovo delo in opremo. V likovnem kotičku smo poleg ustvarjanja v različnih likovnih tehnikah, izdelali gasilske čelade, ki smo jih kasneje uporabljali pri igri vlog. Da smo se še bolj vživeli v delo gasilcev smo iz velike škatle izdelali gasilsko vozilo. Z njim smo se večkrat odpeljali na različne nesreče, kjer smo kot gasilci pomagali (gašenje požara v kuhinji, v naravi, reševanje živali …). Gasilski avto smo sestavljali iz različnih kock ter drugih pripomočkov za konstrukcijo. Naslikali smo skupno sliko, njeno kopijo pa smo kasneje v namiznem kotičku uporabili kot sestavljanko o gasilcih. V knjigi o poskusih smo našli poskus gašenja ognja, ki smo ga preizkusili tudi v vrtcu. Skozi poskus smo ugotovili, kako nevidni plin (ogljikov dioksid) pogasi gorečo svečo. Kasneje smo naredili tudi poskus, pri katerem smo svečo pokrili s kozarcem in opazovali, kaj se bo zgodilo s plamenom.
Skupaj smo si ogledali, kje so v našem vrtcu postavljeni gasilniki, kako je označena evakuacijska pot ter kje pred vrtcem je zbirno mesto. Na sprehodih smo bili pozorni, kaj vse okoli nas je povezano z gasilci. Odpravili smo se tudi do gasilskega doma v Kosezah.

V novembru smo se spomnili tudi martinovana. Pogovarjali smo se o značilnih jedeh, ki jih pripravljamo za martinovo. Tako smo tudi mi v kotičku za dom in družino pripravljali mlince, račko in rdeče zelje. Ker pri kuhanju nismo bili dovolj previdni, se nam je pojedina zažgala in na pomoč so prišli gasilci. Skozi namizno gledališče (kamišibaj) smo povezali našo trenutno temo (gasilci) ter čas martinovanj in tako poslušali zgodbo Pozabljena juha. V likovnem kotičku smo zamesili slano testo ter iz njega oblikovali mlince. Ko so se posušili smo nanje risali s flomastri.

Ob koncu meseca smo pogovor in dejavnosti po kotičkih namenili temi o barvah. V namiznem kotičku smo našli kar nekaj iger, ki so povezane z barvami (Enka, Gobice, igre z liki in barvami) ter čas namenili igranju le teh. V kotiček smo vnesli nove paličice različnih barv in dolžin, jih med seboj primerjali in krepili logično matematični jezik. Spoznali smo barvni krog in razmišljali o tem, kaj se zgodi, če zmešamo posamezne (osnovne) barve. Da bi preverili naša razmišljanja, smo naredili poskus s tempera barvami. V namiznem kotičku smo vsak dan postavili novo pravilo po katerem smo gradili (gradnja samo s kockami določene barve). Spoznali smo novo likovne tehniko – kolaž in izdelali veliko mavrico, ki je krasila mesto naše skupne slike. V športni igralnici smo si pripravili glasbo, ter z barvnimi ruticami zaplesali izrazni ples barv. Kasneje smo se poigrali še s pisanim padalom. V kotičku za dom n družino pa smo večjo pozornost namenili temu, kakšne barve je zelenjava in sadje, ki jo kuhamo oziroma pripravljamo. Ker so se dnevi v novembru ohladili, smo poskrbeli, da so tudi dojenčki v naši igralnici dobili toplejša oblačila.

Na sprehodih smo opazovali, kakšne barve nas obkrožajo ter se nekajkrat poigrali igro 'Poišči nekaj take barve'.

V kuhinji so nam pripravili tradicionalni slovenski zajtrk in se preko ugank pogovorili o tem, kje dobimo maslo, med, kruh, jabolka in mleko.

Na našem igrišču smo poskrbeli za jesenska opravila. Pograbili smo listje in pripravili ptičjo hišico, v katero skrbno trosimo semena. Posadili smo tudi javor, da nam bo v poletnih mesecih dajal senco.

Pri angleščini smo utrjevali, kar smo se letos že naučili ter spoznavali dele telesa. Polona nam je prinesla kar nekaj sestavljank, ki smo jih sestavili, ter se naučili, kako poimenujemo živali v angleščini. Poslušali smo zgodbo Why giraffes have long necks ter spoznali afriške živali.

Zapisala: Anja Rupnik


NOVEMBER PRI PISANČKIH


V mesecu novembru smo se Pisančki pogovarjali o medvedu in medveda spoznavali skozi vse kotičke. V likovnem kotičku smo ustvarjali medvede z različnimi materiali in tehnikami – naravni material, slikanje, risanje, lepljenje… V knjižnem kotičku smo prebirali knjige o medvedih, tudi našo knjigo meseca Mali medved išče srečo (Waltraud Egitz), ob kateri je tudi eden izmed otrok pripovedoval in tako je nastala naša prva avtorska knjiga. Dramatizirali smo z lutko medved, se igrali v našem brlogu, v namiznem kotičku smo se igrali z izdelanimi igrami – poišči kje ima medved glavo, roke, noge, sestavljanka medved, nahranili pa smo tudi našo medvedko in na ta način krepili fino motoriko. Ugotovili smo, da ima medved kožuh, da je velik in da je skoraj praktično vse. V kotičku s kockami smo iz kock zgradili gozd, saj smo spoznali, da medvedi živijo v gozdu. Veliko smo prepevali pesmi o medvedih: Medved stopa (Mira Voglar), Medvedek pleše (Janez Bitenc) in druge. Ob prepevanju pa smo se tudi plesno izrazili.

V tem mesecu smo obeležili Martinovo (11.11.2021), tako, da smo izdelali grozd iz balonov, nato pa smo zarajali, kot se na ta dan tudi spodobi. 19.11.2021 pa smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer smo jedli kruh, maslo, med, jabolko, ter pili mleko.

Veliko smo se gibali v športni igralnici. Večkrat smo se spremenili v medvede, plezali, se kotalili, skakali, se skrivali v brlogu in na druge načine razvijali naše gibalne spretnosti. Igrali smo se z žogami in drugimi športnimi rekviziti.

Pri angleščini smo prepevali Hello, my name is; Walking, walking; Make a circle, spoznavali smo živali, skozi igro in ples pa smo slišali tudi nekaj novih izrazov.
V tem mesecu smo res veliko prepevali, igrali na instrumente, poslušali glasbo in plesali. Zaplesali smo tudi ljudsko rajalno igro Ringa raja.

Večkrat smo se odpravili na sprehod v okolici vrtca, tekli v drevoredu, uživali v jesenski idili, nabirali jesensko listje, opazili pa smo tudi naše drevo – jablano, na katerem je bilo le še nekaj listov. Tako smo tudi na naše drevo v igralnici nalepili nekaj listov. V ekološkem kotičku smo skrbeli za naše rastline, preverili vlažnost zemlje in jih po potrebi zalili.

Enako smo storili tudi z našimi rožami, ki krasijo vhod v vrtec. V likovnem kotičku smo veliko ustvarjali z jesenskimi barvami in izdelali kar nekaj jesenskih slik in risb, ki so krasile našo igralnico in garderobo.

V mesecu novembru smo praznovali tudi rojstni dan, se poveselili, slavljencu zapeli pesmice, se igrali in posladkali s sadjem. Ena deklica je v mesecu novembru pripovedovala pesmico za Ciciuhca, in sicer Rasla je jelka (Jelka Reichman).

V kotičku za dom in družino smo se igrali igre vlog, veliko smo kuhali, se igrali zdravnike, peljali dojenčke na sprehod, jezdili konjičke. V namiznem kotičku smo, poleg iger z medvedi, posegali po drugih igrah za razvoj fine in grobe motorike, in sicer smo pretresali sol iz ene posode v drugo, se igrali z barvnimi gradniki, senzomotoričnimi stekleničkami, kartonastimi kockami, vstavljankami, lončki, natikali bodice (barvice) na ježka. V knjižnem kotičku smo brali knjige in revije, v kotičku s kockami smo gradili z gradniki, se igrali z živalmi in vozili. Pred počitkom smo poslušali umirjeno glasbo ali pa smo prebrali kakšno pravljico.

Zapisala: Gaja Pattzelt 



OKTOBER PRI ZLATOOKIH


V mesecu oktobru smo se Zlatooki posvetili družinam. Preko fotografij in risb smo spoznavali družinske člane in se o njih pogovarjali. Kotiček za dom in družino se je spremenil v dom, kjer so živele družine s svojimi hišnimi ljubljenčki. Skrbeli smo za dojenčke, kuhali ter tudi zapisali nekatere recepte. V kotičku s kockami smo urili prostorsko predstavo. Iz gradnikov in kock smo gradili hiše. Pripravili smo tudi tlorise hiš in v nekatere prostore postavili tudi pohištvo. V namiznem kotičku smo izdelali spomin z družinskimi člani. Skupaj smo spoznali pravila igre, ter jih med igro upoštevali. Spoznali smo se s stolpčnim prikazom in tako prikazali število družinskih članov v naših družinah. V knjižnem kotičku nas je, poleg drugih knjig o družinah, ves čas spremljala slikanica Ele Peroci: Moj dežnik je lahko balon. Strokovni delavki sta pripravili tudi lutkovno predstavo, kar nas je še dodatno spodbudilo k dramatizaciji z lutkami. V likovnem kotičku smo razmišljali, s katerimi tehnikami lahko ustvarimo družino. Poleg risanja z barvicami in flomastri so nastali še družinski člani iz plastelina. Topli jesenski dnevi so nam omogočili sprehode v naravi, kjer smo nabrali jesenske plodove in liste, iz katerih smo kasneje ustvarili naše družine. Naučili smo se tudi novo pesmico z naslovom Družina. Pesmi, ki smo jih prepevali smo spremljali z glasbili ali pa prepevali ob spremljavi kitare.


Začetek oktobra smo posvetili tednu otroka. Pod geslom Razigran uživaj dan smo razmišljali, kaj za nas pomeni razigranost. Večina otrok je povedala, da so najbolj razigrani, ko plešejo, zato smo poleg ostalih dejavnosti pripravili tudi ples.


Jesen nas je spodbudila, da smo slikali z jesenskimi barvami, izdelali bučo, pisali recepte jesenskih jedi ter gradili jesenska drevesa. Igrali smo se družabno igro Gobice. V knjižnem kotičku sta nastali kar dve avtorski knjigi na temo jesen.


Zelišča, ki smo jih pobrali so se posušila in tako smo jih lahko pripravili za Metuljev čaj. Pisančki so v lanskem šolskem letu vzgojili potaknjenec šeflere. Zlatooki smo ga letos posadili in bomo zanj skrbeli v igralnici.


V športni igralnici smo se spomnili nekaterih ljudskih iger: Gnilo jajce, Mati ali je kruh že pečen, Očka koliko je ura?.


Naša športna pedagoginja Katarina je za nas pripravila dva športna izziva, pri katerih smo aktivno sodelovali. Premagali smo poligon ter se preizkusili v maratonu.


Tudi pri angleščini smo spoznavali družinske člane. Predstavila se nam je medvedja družina (father, mother, sister, brother). Angleško besedišče smo razširili s spoznavanjem barv. Igrali smo se igri: 'I see something … ' in 'Find something … ' . Poslušali smo pravljico o čarovnici, ki je mešala barve in tako utrjevali že znano besedišče.


Zlatooki smo v mesecu oktobru skupaj z našimi družinami pripravili tudi spoznavno srečanje, na katerem smo se družili, igrali ter pogreli ob kostanjih in Metuljevem čaju. Hvala vsem družinam za prijetno druženje.


Zapisala: Anja Rupnik



OKTOBER PRI PISANČKIH


V mesecu oktobru smo se Pisančki pogovarjali o ježu in raziskovali njegove značilnosti skozi igro v vseh kotičkih. Pod našim bralnim dežnikom smo veliko prebirali našo knjigo meseca z naslovom Kako je ježek našel prijatelja (Rosie Wellesly). Glavna junaka knjige, ježka in oslička, smo v likovnem kotičku tudi narisali in naslikali (uporabili smo različne likovne tehnike: risanje z barvicami, s flumastri, z ogljem, z voščenkami in slikanje s tempera barvami). Na našega ježa, v kotičku s kockami, smo prilepili vejice (bodice), ki smo jih nabrali na sprehodu. Ježke pa smo izdelali tudi iz slanega testa in vanje zapikali trske (bodice). Skozi cel mesec smo v knjižnem kotičku prebirali knjige o ježih, v namiznem kotičku smo se igrali igro ježi in barve ter igro, kjer smo v ježa vtikali barvice (bodice) in na ta način razvijali matematično-logično mišljenje ter fino motoriko. Strokovni delavki sva otrokom zaigrale lutkovno predstavo, (prstni lutki ježek in osliček) po knjigi Kako je ježek našel prijatelja (Rosie Wellesly), nato pa so otroci tudi sami dramatizirali z lutkami. Skozi igro po kotičkih smo spoznali, da se ježki prehranjujejo z jabolki, hruškami, predvsem pa z žuželkami ter, da živijo v gozdu. Ugotovili smo, da imajo tudi ježki oči, s katerimi gledajo, nos, s katerim vohajo in usta, s katerimi jedo in se izražajo. V športni igralnici, nam je Katarina večkrat pripravila poligon, po katerem smo se gibali in se kotalili tako kot ježki. Plezali smo skozi rove (tunele), in se vzpenjali ter spuščali po različnih površinah.


Ob tednu otroka (4.10. – 10.10.2021), katerega osrednja tema je bila RAZIGRAN UŽIVAJ DAN, smo se Pisančki prosto igrali po kotičkih, veliko smo prepevali, poslušali glasbo in plesali.


Pri angleščini smo spoznali nove pesmi: My name is, Walking walking, Make a circle in ob njih tudi zaplesali. Večkrat pa smo nato pesem Walking walking tudi zapeli na našem jutranjem srečanju.


Veliko časa smo preživeli zunaj, opazovali naravo in spoznavali značilnosti jeseni. Nabirali smo jesensko listje, opazovali, kaj se dogaja z našim drevesom (jablano), se igrali z jesenskim listjem, tekli v drevoredu. V igralnici smo z listjem tudi ustvarjali, in sicer smo izdelovali venčke (slikanje s tempera barvami), na katere smo nato prilepili jesensko listje, liste pa smo tudi tiskali na papir ter izdelali jesenski plakat.


Poslušali smo ljudske pesmi in plesali, nekajkrat pa smo tudi zapeli in zaplesali ljudsko rajalno igro Ringa raja.


V mesecu oktobru smo praznovali 3 rojstne dneve in se v ta namen igrali na željo otrok, ki so praznovali rojstni dan, ob koncu pa smo se posladkali s sadjem. Opazovali pa smo tudi naš nov rojstnodnevni koledar, na katerem so fotografije vseh Pisančkov.


V tem mesecu smo skupaj s starši imeli spoznavno srečanje, in sicer smo se najprej vsi skupaj sprehodili do Koseškega bajerja, druženje pa smo zaključili pred kavarno Lokus, kjer je bilo dovolj časa za igro, druženje, smeh, vsekakor pa smo imeli tudi priložnost, da smo se še nekoliko bolje spoznali.


Zapisala: Gaja Pattzelt